Om os

Hos Sund Fysik glæder vi os til at byde dig velkommen.

Vi er fire fysioterapeuter og to zoneterapeuter som tilbyder høj faglighed og professionalitet, uden det hele bliver alt for klinisk.

Vi videreuddanner os løbende, så vi holdes opdateret på ny viden. Vi er en af de eneste klinikker i Danmark med en fysioterapeut, der er uddannet i AFS, som bl.a. er et studie i kroppens biomekanik og funktionelle anatomi.

Dertil kommer uddannelse indenfor kost, skulder/nakke problematikker, lændesmerter mm.

Vi lægger vægt på at finde frem til, hvor i kroppen smerterne stammer fra og ikke kun behandle symptomerne, der hvor de er. Lændesmerter kan ligeså godt stamme fra en stiv fod, så det behøver ikke være musklerne i lænden der giver smerterne.

Vi har den filosofi, at det er nødvendigt at rette op på dysfunktionerne i kroppen og arbejde med at genopbygge et godt funktionelt bevægemønster. Det gøres bl.a. ved led mobilisering, massage, øvelser og styrketræning. Det er vigtigt at det bliver et samarbejde mellem dig og os for at det bedste resultat af behandlingen opnåes.

Vi er også opmærksomme på at lytte til dig, og det du fortæller os. Vi er klar over at fysiske smerter sætter sig på psyken og omvendt, hvis vi har meget at bekymre os om, så sætter det sig også i kroppen. For os er det vigtigt at være opmærksomme på sammenhængen mellem de to dele. Hvis vi påvirker det fysiske, påvirker vi også det psykiske.

Line Krogstrup Tikjøb

Line Krogstrup Tikjøb

Indehaver og Fysioterapeut

Jeg blev færdiguddannet fysioterapeut i 2003. Jeg har gennem årene opnået en bred erfaring indenfor fysioterapi.

I 2015 gennemførte jeg uddannelsen i AFS (Applied Functional Science) som en af de eneste fysioterapeuter i Danmark. Endvidere har jeg videreuddannet mig indenfor Ryg problematikker, Nakke/Skulder smerter, Manipulation, Kinesiotape og 3DMAPS.

Gennem erfaring og uddannelse er jeg blevet klar over vigtigheden i at betragte kroppen som en helhed og ikke bare forholde mig til de enkelte regioner. Det er vigtigt, for mig, at arbejde med kroppens led og muskulatur gennem mobiliserende øvelser og manuel behandling – få de optimale forhold i kroppens struktur før der arbejdes med muskelstyrkende øvelser, som er vigtige for at opretholde og bedre resultatet af behandlingen.

At betragte kroppen som en helhed og forholde os til den daglige belastning er vigtig, hvis vi skal finde og ændre årsagen til smerterne frem for blot at symptombehandle. Jeg er meget opmærksom på dine forventninger behandlingen, og i fællesskab, sætte et mål for behandlingen.

Linda Leonard Klixbüll

Linda Leonard Klixbüll

Fysioterapeut

Jeg blev færdiguddannet i 2006 og har primært arbejdet på klinik siden. I en periode har jeg fungeret som fysioterapeut for håndboldhold/spillere. Herigennem har jeg fået en bred almen erfaring indenfor fysioterapi samt en mere specialiseret erfaring indenfor sportsskader, stabilitets- og skadesforebyggende træning.

Jeg har videreuddannet mig indenfor akupunktur, kinesiotape, sportsfysioterapi og skulderproblematikker. Denne viden kan benyttes til alle patienter, der kommer på klinikken.

Jeg benytter mig ofte af akupunkturen som supplement til den manuelle behandling.

I 2018 blev jeg færdig som kostvejleder fra Kostakademiet. Jeg supplerer derfor min fysioterapeutiske viden med viden om kostens indflydelse på dine gener. Det er muligt at få enkelte råd omkring kosten, men ønskes en grundigere udredelse, kan en kostvejledning bookes.

Generelt lytter jeg til de ønsker og forventninger, du har til behandlingen, og ud fra det, finder vi den rette behandlingsform til dig.

Pia Nøhr Kristensen

Pia Nøhr Kristensen

Zoneterapeut

Jeg er oprindelig uddannet socialrådgiver fra Den social højskole, Århus i 2004. Jeg har siden min uddannelse været beskæftiget inde for psykiatri-, handicap-, børne/familie- og beskæftigelsesområdet. Jeg har gennem de seneste 6 år været ansat i den private sektor, hvor jeg som projektleder har haft ansvar for udplacering af social udsatte borgere på arbejdsmarkedet.

Denne målgruppe har ofte andre problemstillinger end ledighed, hvorfor mit arbejde oftest bestod i at fremfinde de egentlige årsager for den manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. Disse år fodrede min nysgerrig for at gå bag de umiddelbare problemstillinger, som det enkelte mennesker oplyste omkring. Som socialrådgiver er min fornemmeste opgave at se helheden for det enkelte menneske og derudfra skabe forandring.

Jeg blev nysgerrig på andre måder at betragte det hele menneske – herunder zoneterapi. Jeg påbegyndte min uddannelse som zoneterapeut i august 2015 og vil færdiguddannet november 2016.

Som zoneterapeut vil mit fokus være årsagsbehandling, frem for symptombehandling. Som klient vil du opleve, at jeg ikke nødvendigvis har fokus på baggrunden for behandlingen, men mere være nysgerrig på årsagen for de udfordringer, som du oplever. Jeg vil gå bag om problemstillingen og være opmærksom på helheden, frem for udelukkende have fokus på de symptomer du oplever. Hermed ikke sagt, at baggrunden for din henvendelse ikke vil have min opmærksomhed, jeg vil dog benytte muligheden for at brede problemstillingen lidt mere ud.

Dorthe Bent

Dorthe Bent

Zoneterapeut

Jeg er opvokset med sund livsstil og indblik i den alternative verden. Jeg har siden min barndom selv fået zoneterapi og været bevidst om den effektive virkning.

Det er vigtigt for mig at have livsglæde, leve i nuet og leve efter hjertet.

Jeg er optaget af at skabe balance i kroppen og syntes, det er fantastisk givende at kunne hjælpe mennesker et skridt på vejen til et bedre helbred. Jeg arbejder holistisk. Det vil sige, at jeg ser på det hele menneske og ikke symptomet alene.

Min styrke er, at jeg møder dig lige, hvor du er i dag – og i dit liv. Jeg skaber et rum, hvor du kan være dig selv – lade tiden stå stille – slippe stress og jag. Alle er velkommen.

Jeg er uddannet FDZ zoneterapeut i marts 2017 på Zoneterapeutskolen Logos i Aarhus. I uddannelsen indgår bl.a. følgende fag: Anatomi, fysiologi, sygdomslære, traditionel kinesisk medicin (TKM), organrelaterede muskler, meridianlære, øreakupunktur og kost m.m.

Jeg har i foråret 2018 taget kursus i smertelindring med øreakupunktur.

Jeg er RAB godkendt, dvs. registreret alternativ behandler. Det betyder, at jeg opfylder en række krav til grunduddannelse samt fortløbende efteruddannelse.

Kristine Lundgren Hejgaard

Kristine Lundgren Hejgaard

TRX instruktør

Jeg er uddannet TRX-instruktør i 2015 og jeg er tidligere også uddannet som instruktør i andre former for cardio- og styrketræning.

Udover min viden og færdigheder i selve det at træne er jeg også exam. FDZ zoneterapeut og kostvejleder fra Zoneterapeut- og Relexonomskolen, og har haft egen klinik i Aarhus.
Jeg tænker holistisk, hvilket betyder, at jeg ser på sammenhængene og det hele menneske.

For mig er TRX en enestående træningsform, hvor alle kan være med, fordi hver enkelt tager udgangspunkt i egen formåen og fysiske form.
Det er ikke vigtigt at blive ’god til TRX’ – vi træner for at styrke vores hverdagsfunktionalitet og have det sjovt samtidigt.

Du vil altid opleve, at jeg er opmærksom på dine behov, selvom du er en del af et hold. Jeg har et meget stort katalog af øvelser, så hvis der er noget, du har særligt brug for eller skal undgå, har jeg et alternativ. På den måde får du det optimale ud af træningen.
Jeg har mange års erfaring som underviser, og jeg ser det som min mission at hjælpe dig til succes.

Gitte Broderius

Gitte Broderius

Yoga instruktør

Jeg har siden 2008 praktiseret forskellige yogaformer og meditation. Jeg er oplært inden for transcendental meditation og er uddannet Mindfulness instruktør.

Jeg har en baggrund som pædagog, Sundhed og Krops-coach og er RAB registreret NLP Psykoterapeut. De uddannelser jeg har gennemført og det at arbejde i praksis og på institutioner, har givet mig en dybde og en indsigt i mennesker.

Jeg har undervist i yoga siden 2014.

Mit menneskesyn er holistisk. Jeg ser det hele menneske, altså at menneskets krop, psyke og sind er forenet. Mennesket er ikke sammensatte enkeltdele, vi er en helhed. Et menneske kan have en psykisk ubalance og det kan skabe smerter i kroppen og omvendt.

At praktisere yoga giver mig en stor livskvalitet. Yoga giver afspænding, balance og styrke i kroppen. Jeg bruger yoga til at skabe ro, fordybelse og nærvær.

Ring 86 54 18 99
Se holdplan